POWIERNIK Sp. z o.o.

Oferta

POWIERNIK Sp. z o.o.

Website Template

Oferta


Spółka świadczy pełny zakres usług, a w szczególności:

  • prowadzi podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów, i Ewidencje Ryczałtowe
  • prowadzi Księgi Handlowe
  • sporządza wszelkiego rodzaju deklaracje i informacje podatkowe
  • reprezentuje klientów przed Urzędami Skarbowymi
  • sporządza odwołania od decyzji podatkowych
  • sporządza skargi i reprezentuje podatników przed NSA
  • udziela porad i opinii w sprawach podatkowych
  • sporządza w imieniu płatników rozliczenia ZUS i przekazuje je drogą elektroniczną
  • rozlicza wynagrodzenia i sporządza listy płac

Zadaniem naszym jest zapewnienie klientom kompleksowej i sprawnej obsługi tak, by jak najwięcej czasu poświęcić mogli swoim firmom.

Dorzadztwo podatkowe

Wszystkim naszym Klientom zapewniamy pełne doradztwo podatkowe. W zależności od preferencji Klienta odbiór dokumentów może następować w cyklu miesięcznym, tygodniowym lub innym - tak, aby zapewnić aktualną informację o zobowiązaniach podatkowych w bieżącym okresie.