Sterling – HTML5 Responsive Website Template

O nas

POWIERNIK Sp. z o.o.

Website Template

O nas

Wspólnikami Spółki są doradcy podatkowi wpisani na listę Ministerstwa Finansów uprawieni do wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym wspólnicy Spółki są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe przy wykonaiu czynności doradztwa podatkowego. Cały, ponad osiemnastoletni okres istnienia Spółki był czasem rozwoju, stałej aktualizacji wiedzy, zwiększania liczby obsługiwanych podmiotów i poszerzania zakresu świadczonych usług.